); ga('send', 'pageview');
Luc Boltanski, Axel Honneth
L'Espill, 31: 57-78
Publication year: 2009

Resum

La sociologia de la crítica, tal com fou elaborada per Luc Boltanski –desmarcant-se de Pierre Bourdieu i col·laborant estretament amb altres membres del Groupe de Sociologie Politique et Morale–, i la teoria crítica, tal com ha estat desenvolupada per Axel Honneth–en connexió amb la tradició de l’Escola de Frankfurt i en la forma d’una teoria del reconeixement–, aborden des de diferents perspectives el fenomen de la crítica: és la crítica sobretot una capacitat d’actors «ordinaris» o una tasca de la teoria? En quina relació estan la teoria i la pràctica? Com pot ser crítica una teoria i al mateix temps associar-se amb les experiències i autointerpretacions dels actors? Aquestes preguntes i les respostes, en part complementàries i en part alternatives, d’aquests dos enfocaments centrals per a les discussions filosofico-socials actuals, estan al centre de la conversa següent.