); ga('send', 'pageview');
Benno Herzog, Francesc Hernàndez
Arxius de Ciències Socials, 29: 19-26
Publication year: 2013

Resumen

L’ànalisi sociològica del discurs s’enfronta al problema de la fonamentació d’un criteri normatiu, que li permeta fer una crítica social. Com que tot discurs està afectat per les relacions de poder, és impossible trobar un espai extradiscursiu des del qual poder establir un principi normatiu, la qual cosa aboca al relativisme. La Teoria del Reconeixement ha focalitzat l’estudi de les exigències de reconeixement no verbals e intenta solucionar així el problema d’una “immanencia trascendent”, que es presenta reiteradament en el déficit sociològic de l’anàlisi sociològica del discurs la revisió de la seua posició respecte d’un principi normatiu que afavoresca la crítica, si més no en termes hipotètics.